Disclaimer
Aan de geboden informatie op www.houduwbreinvitaal.nl kunt u geen rechten ontlenen. De ontwikkelaars zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Uw bezoek aan de website en de gegevens die u hierbij verstrekt, worden anonym verwerkt met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van uw privacy en de overige regels van het Nederlands recht.

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Hiervoor maken we gebruik van bronnen die wij betrouwbaar en wetenschappelijk verantwoord achten. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde informatie kunnen echter voorkomen. De informatie op deze website kan door de ontwikkelaars worden gewijzigd zonder nadere aankondiging.
Wij kunnen geen garanties geven voor de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website. Indien hiervan sprake mocht zijn wordt u verwezen naar het telefoonnummer, genoemd onder ‘Contact’.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de meeste onderdelen van deze website berusten bij Maastricht University. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ontwikkelaars.