Ontwikkeling 
Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie, Maastricht University
Dr. Martin van Boxtel, arts
Dr. Jennifer Reijnders, psycholoog

Productie
Vision2Health, Sittard

De cursus ‘Houd uw brein vitaal!’ is onderdeel van BreinWeb, een samenwerkingsverband tussen vier universitair centra in Nederland (Universiteit van Amsterdam, VU Medisch Centrum, UMC St. Radboud Nijmegen en Maastricht University) die onderzoek doen naar gezonde cognitieve veroudering. Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie (NIHC) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).